Campanya "Sopars Maridats" 2021

Disseny de tot el material gràfic de la campanya "Sopars Maridats" creada pel col·lectiu "La Cuina de l'Empordanet"

- Banner

- Calendari

- Minuta

- Menús

- Roll-up