Catàleg Costa Brava Verd Hotels

Edició i maquetació del catàleg Costa Brava Verd Hotels.