Flyers de l'Aula Gastronòmica de l'Empordà

Cada semestre l'Aula Gastronòmica de l'Empordà ens encarrega dissenyar els seus tríptics informatius dels cursos de cuina que es realitzaran.