Llibre il·lustracions CBHL 2019

Preparació i maquetació del llibre d'il·lustracions de CBHL 2019.