Projecte GALP 2018

Edició i preparació de tot el material gràfic de la campanya:

- Imatge de la campanya (logotip)

- Imatge de la campanaya adaptada a xarxes socials

- Imatge gràfica per a documents oficials

- Diplomes

- Segell

- Roll-up

- Tríptic (el podeu visualitzar aquí)