Projecte GALP 2021

Edició i preparació de tot el material gràfic de la campanya:

- Imatge de la campanya (logotip)

- Imatge de la campanya adaptada a xarxes socials

- Imatge gràfica per a documents oficials

- Tríptic

- Caixes pedagògiques 

- Tauletes submergibles

- Llibret informatiu amb il·lustracions

- USB's