Comunicació corporativa

  • Assessorar a la direcció de les empreses en els objectius de comunicació de la organització i en la seva estratègia posterior.
  • Garantitzar la coherència, consistència i rellevància de tota la comunicació de la organització i de les seves diferents manifestacions.
  • Gestionar la identitat corporativa i la imatge de la organització.
  • Fixar les pautes i polítiques de comunicació de la organització a nivell intern i extern.
  • Dirigir i implementar les comunicacions en l'àmbit institucional i corporatiu en els diferents mitjans i suports.